1 กันยายน 2566 คณะผู้อภิบาลงานผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ทีมงานของวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี นำโดยคุณพ่ออีโว้ (คณะปีเม), คุณจิราพัชร พิลาจันทร์ และคุณอัมพร เหล่าทองสาร ผู้ประสานงานจากแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง(NCCM) และคุณบุญลือ ราชกิจ ผู้ประสานงานจากแผนกผู้ถูกคุมขัง ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมที่เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

โดยได้รับการต้อนรับจากท่านหัวหน้า ปิติ พันธุ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และท่านหัวหน้า ต้องจิต มีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายงานสงเคราะห์ โดยสรุปผลการพูดคุยได้ 3 ประเด็น คือ

1. การจัดกิจกรรมอบรมในเรือนจำ

2. การเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังต่างชาติ เป็นรายบุคคล

3. การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังบางโอกาส

หลังจากพูดคุยซึ่งทางเรือนจำได้ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง เราได้มีโอกาสทานอาหารเที่ยงในร้านอาหารริมแม่น้ำของทางเรือนจำ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่มีกำหนดใกล้พ้นโทษเป็นผู้ทำอาหารและให้บริการต่างๆ ภายในร้าน ด้วยราคาย่อมเยา อาหารมีคุณภาพ น่ารับประทาน และรสชาติดี

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev