CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

 

 

 

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

MASS FOR THE TOURIST

Update: June 12, 2015

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน   คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                      “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้ ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

8 มิ.ย.58 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ฝา่ยสังคมฯ

5 มิ.ย.58 ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเข็มแข็ง

 4 มิ.ย.58 จัดทำโรงเรือนที่่ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

29 พ.ค.58 เยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสุพรรณบุร

 25-27 พ.ค.58 พักผ่อนร่วมกันที่ จ.กาญจนบุรี

 

 

7 มี.ค.58 ฉลองบ้านหทัยการุณย์

9 มี.ค.58 เปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

11-12 มี.ค.58 สัมมนาบุคลากร 4 ศูนย์สังคมพัฒนา จ.ราชบุรี

13 มี.ค.58 เจ้าหน้าที่การีตัสอิตาลีมาดูงาน ต.บางเลน จ.นครปฐม

16 เม.ย.58 นำเอกสารออมทรัพย์ไปให้ชุมชนหรรษา

์5 พฤษภาคม 58 ซ่อมแซมบ้านหทัย

11พฤษภาคม 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ประชุมและประเมินผลการดำเนินงาน

19 พฤษภาคม 58 ร่วมประชุมติดตามงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และหมู่ 5 บางเลน

22 พ.ค.58 ประชุมกลุ่มเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

2 มิ.ย.58 เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน

1 เม.ย.58 ประชุมคณะทำงานโครงการบุญต่อบุญหนองแขม

2 เม.ย.58 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

8 เม.ย.58 เยี่ยมและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านยอแซฟ หนองรี

8 เม.ย.58 เยี่ยม/ติดตามกลุ่มอาชีพบางเลน

9 เม.ย.58 ลงพื้นที่ชุมชนบางขุนเทียน

10 เม.ย.58 ประชุมประจำเดือนเครือข่ายหนองแขม

13 เม.ย.58 กีฬาสีศูนย์นักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพฯ

ซ่อมแซมบ้านหทัยการุณย์

27 เม.ย.58 นำเสนอแนวทางการทำงานของฝ่ายฯ ให้คณะนักศึกษา ม.ธรรมศา สตร

24 เม.ย.58 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์บางเลน จ.นครปฐม

28 เม.ย.58 ร่วมประชุมติดตามประเมินผลโครงการคนสู้ชีวิต

29 เม.ย.58 แบ่งปันการทำงานให้กับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ที่มาดูงาน

20 พ.ค.58 ร่วมประชุมกับผู้นำเครือข่ายหนองแขม

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

21-22 พ.ค.58 สัมมนาบุคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ

24-25 เม.ย.58 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติที่ จ.ขอนแก่น

 

22 เม.ย.58 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

30 มี.ค.58 ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

10 มี.ค.58 ปะชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2015

www.facebook.com/socialbk

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

8 พฤษภาคม 58 ติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกเรือชาวจีน

1 พฤษภาคม 58 ให้ความช่วยเหลือลูกเรือชาวจีน

21-22 เม.ย.58 ร่วมให้ความช่วยเหลือลูกเรือที่ประสบปัญหา

31 มี.ค.58 เยี่ยมเรือและเชิญขวนลูกเรือร่วมปัสกา

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

 

ดาวน์โหลด

แผนอภิบาลภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

แผนผังงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

พันธกิจแผนกต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2015

ฟอร์มงบประมาณโครงการปี 2015

ฟอร์มเงินคงเหลือ

ข้อมูล/ข่าวสารน่าสนใจ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

ความเป็นมาในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

 ประกันสังคม แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สปส.ดูแลผู้ประกันตนในวัยชราภาพ

 ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด สามารถรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญญาชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับ

 

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8