CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

 

 

 

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

MASS FOR THE TOURIST

Update: December 3, 2014

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน   คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                      “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้ ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

19 พ.ย.57 จัดอบรมการจัดเก็บเมล็ดพันธ์ ต.หนองงูเหลือม จ.นคร ปฐม

11 พ.ย.57 ประชุมแบ่งปันตัวแทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 6 วัด

5 พ.ย.57 ประชุมคณะผู้จัดทำวารสารฝ่ายสังคมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ก.ย.57 เยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกร ต.หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

10-12 ก.ย.57 ร่วมเวทีเสวนาโครงการคนสู้ชีวิต/ผู้ประสบภัย/เกษตรยั่งยืน จ.อุดรธาน

29 ก.ย.57 ประชุมอาสาสมัครด้านสุขภาพชาวปากีสถาน

28 ก.ย.57 เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นสน เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

7 ต.ค.57 ประชุมประจำเดือนผู้นำเครือข่ายเขตหนองแขม

9 ต.ค.57 กลุ่มสตรีอาชีพเขตหนองแขมฝึกทำดอกไม้ประดิษฐ์

10 ต.ค.57 บันทึกเทปรายการผ่าโลกผู้นำ

14 ต.ค.57 เปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษที่คลองเตย

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

21 ต.ค.57 เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

20 ต.ค.57 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.5 ร.ร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

28 ส.ค.57 เยี่ยมบ้านชาวปกาเกอญอและกะเหรี่ยงที่มาทำงานในชุมชน

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

18 พ.ย.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

16-18 ต.ค.57 สัมมนาคณะกรรมการเพื่อการเป็นผู้นำ ณ เดอะธารารีสอร์ท พัทยา

15 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดพระคริสตกษัตริย์

19 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุคามิลเลี่ยนลาดกระบัง

4 ก.ย.57 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายเขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8

30 ส.ค.57 งานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2014

www.facebook.com/socialbk

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

ดาวน์โหลด

แผนอภิบาลภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

แผนผังงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

พันธกิจแผนกต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2015

ฟอร์มงบประมาณโครงการปี 2015

ฟอร์มเงินคงเหลือ

 

 

ข้อมูล/ข่าวสารน่าสนใจ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

ความเป็นมาในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

 ประกันสังคม แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สปส.ดูแลผู้ประกันตนในวัยชราภาพ

 ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด สามารถรักษาพยาบาลโด ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8