CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

 

 

 

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

MASS FOR THE TOURIST

Update: October 6, 2014

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน   คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                      “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้ ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

29 ก.ย.57 ประชุมอาสาสมัครด้านสุขภาพชาวปากีสถาน

 

10-12 ก.ย.57 ร่วมเวทีเสวนาโครงการคนสู้ชีวิต/ผู้ประสบภัย/เกษตรยั่งยืน จ.อุดรธาน

 

5 ก.ย.57 เยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกร ต.หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

 

 

 

 

4 มิ.ย.57 ประชุมติดตามงานโครงการไมโครเครดิต จ.สุพรรณบุรี

4 มิ.ย.57 แจกสิ่งของยังชีพแก่ผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานให่ม่

2-4 มิ.ย.57 ร่วมประชุมเพื่อเขียนโครงการเกษตรร่วมกับการีตัสไ่ทยแลนด์ จ.นครราชสีมา

6 มิ.ย.57 เยี่ยมและติดตามแปลงเกษตรของบ้านหทัยการุณย์

10 มิ.ย.57 กรรมการบ้านหทัยการุณย์ 12คนอบรมการเป็นจิตอาสารับคำสอนจากพระคุณเจ้าสังวาลและคุณพ่อบัญชา

17-19 มิ.ย.57 สัมมนาสมัชชาการีตัสไทยแลนต์ ศูนย์คามิลเลี่ยน ลาดกระบัง

 30 มิ.ย.57 คุณมานพไปร่วมประชุมเรื่องนโยบายแรงงานต่างด้าวปี 57

  4 ก.ค.57 มอบข้าวสารให้กับผู้ลี้ภัยชาวปากีสถานที่ชุมชนเพชรเกษม 44

14 ก.ค.57 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับคุณครูศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

28 ก.ค.57 ประชุมพระสงฆ์/ซิสเตอร์ผู้จัดการแผนกในฝ่ายสังคม

28 ส.ค.57 ประชุมแกนนำกลุ่มเกษตรปลอดสาร จ.พระนครศรีอยุธยา

23 สิงหาคม 2557 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมคนสู้ชีวิตปี 7 "กิจกรรมบายศรีสู่่ขวัญผู้อยู่ในภาวะลำบาก และสรุปปิดโครงการคนสู้ชีวิตปี 7 ณ วัดไผ่เลี้ยง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

3 ก.ย.57 หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพและแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่้ผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน/เวียดนาม/กัมพูชา ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

28 ส.ค.57 เยี่ยมบ้านชาวปกาเกอญอและกะเหรี่ยงที่มาทำงานในชุมชน

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

15 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดพระคริสตกษัตริย์

19 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุคามิลเลี่ยนลาดกระบัง

4 ก.ย.57 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายเขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8

30 ส.ค.57 งานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนตุลาคม  2014

www.facebook.com/socialbk

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

ดาวน์โหลด

แผนอภิบาลภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

แผนผังงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

พันธกิจแผนกต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2015

ฟอร์มงบประมาณโครงการปี 2015

ฟอร์มเงินคงเหลือ

 

 

ข้อมูล/ข่าวสารน่าสนใจ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

ความเป็นมาในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

 ประกันสังคม แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สปส.ดูแลผู้ประกันตนในวัยชราภาพ

 ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด สามารถรักษาพยาบาลโด ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


      • ต้องการเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

      • คุณสมบัติทั่วไป
      - เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
      - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
      - มีความสนใจในการทำงานกับชุมชนผู้ยากไร้
      - มีความรู้ทางด้านใช้และพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
      - มีความสามารถเป็นผู้ประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

      • คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      - ถ้ามีความรู้และเคยทำงานด้านการวิจัยและมีประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน
      - จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
      - เขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการ
      - ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้

      • สนใจเขียนใบสมัครที่ “ สำนักงานฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “
         อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 5 ซอย นนทรี 14 ( นาคสุวรรณ ) ถนน นนทรี
         เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 – 681 – 3846 – 8
         วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8