CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

 

 

 

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

MASS FOR THE TOURIST

Update: February 3, 2015

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน   คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                      “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้ ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

3 ก.พ.58 เตรียมงานพัฒนาก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์หนองแขม

12 ม.ค.58 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ

8 ม.ค.58 เยี่ยมชุมชนสีเขียว(ชุมชนต้นแบบ)ซอยหล่อพระ หนองแขม

8 ม.ค.58 อบรมป้องกันอัคคีภัย ชุมชนซอยหล่อพระ หนองแขม

 

 

6 ม.ค.58 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์สตรีอาชีพบางเลน จ.นครปฐม

6 ม.ค.58ติดตามความคืบหน้าการปลูกผักในแปลงทดสอบเกษตรปลอดสาร อ.บางเลน จ.นครปฐม

7 ม.ค.58 เยี่ยมผู้สูงอายุบ้านยอแซฟ หนองรี

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

5 ม.ค.58 คณะครูและซิสเตอร์คณะโดมินิกันเยี่ยมชุมชนชีผ้าขาว

6 ม.ค.58 สัตบุรุษชาวเกาหลีมาเยี่ยมและมอบของให้เด็กๆ

3 ธ.ค.57 มูลนิธิสิกขาเอเชียมาจัดกิจกรรมเล่านิทานและมอบหนังสือ

21 ต.ค.57 เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

20 ต.ค.57 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.5 ร.ร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

28 ส.ค.57 เยี่ยมบ้านชาวปกาเกอญอและกะเหรี่ยงที่มาทำงานในชุมชน

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

20 ม.ค.58 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

8 ม.ค.58 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1

8 ม.ค.58 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อผู้สูงอายุ

18 พ.ย.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

16-18 ต.ค.57 สัมมนาคณะกรรมการเพื่อการเป็นผู้นำ ณ เดอะธารารีสอร์ท พัทยา

15 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดพระคริสตกษัตริย์

19 ก.ย.57 ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุคามิลเลี่ยนลาดกระบัง

4 ก.ย.57 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายเขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8

30 ส.ค.57 งานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2015

www.facebook.com/socialbk

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

ดาวน์โหลด

แผนอภิบาลภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

แผนผังงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

พันธกิจแผนกต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2015

ฟอร์มงบประมาณโครงการปี 2015

ฟอร์มเงินคงเหลือ

 

 

ข้อมูล/ข่าวสารน่าสนใจ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

ความเป็นมาในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

 ประกันสังคม แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สปส.ดูแลผู้ประกันตนในวัยชราภาพ

 ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด สามารถรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญญาชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณ ะไปกลับ

 

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8