CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

Update: April 2, 2014

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                     “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้  ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

2-4 เม.ย.57 สัมมนาโครงการคนสู้ชีวิตระดับภาค

 

28 มี.ค.57 ร่วมประชุมประจำเดือนผู้นำเครือข่ายหนองแขม

 

28 มี.ค.57 ซ.กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง อธิการบ้านหทัยการุณย์ร่วมกับชาวบ้านวัดเซนต์ร็อคเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงของบ้านฯ

 

27 มี.ค.57 แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน

 

 

 

 1 มี.ค.57 ฝึกอบรมการกลุ่มสตรีอาชีพชุมชนเขตหนองแขมทำกระเป๋าหนังและน้ำน้มข้าวโพด

3-4 มี.ค.57 ร่วมสัมมนาเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาลปี 2014 จ.สิงห์บุรี

8 มี.ค.57 ประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6-9 มี.ค.57 ช่วยเหลือผุ้ลี้ภัยชาวปากีสถาน

9 มี.ค.57 พิธีมิสซาบุชาขอบพระคุณสำหรับชาวเวียดนามที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแ

12-15 มี.ค.57 คุุณพ่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ ไปพักผ่อนประจำปีร่วมกันที่ จ.เชียงใหม่

12-14 มี.ค.57 สัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา ณ จ.สระแก้ว

20 มี.ค.57 คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้้อย ผู้จัดการแผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผุ้ลี้ภัยชาวปากีสถาน ณ โบถส์ ECB: Evangelical Church of Bangkok

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

9 มี.ค.57 เด็กนักเรียนที่ศูนย์ฯ กำลังทำข้อสอบของ กศน.เพื่อจะขอวุฒิการศึกษา ป.6 ในอนาคต
 

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

25 มี.ค.57 ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ที่คามิลเลี่ยนลาดกระบัง

18 มี.ค.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ ที่วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

6 มี.ค.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

6 มี.ค.57 ประชุ่มคณะอนุกรรมการเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์คามิลเลี่ยน ลาดกระบัง

6 ก.พ.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ 1 ณ วัดราฟาแอล

21 ม.ค.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดอัครเทวดาราฟาแอล

18 ม.ค.57 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 2 ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

21 มี.ค.57 ประชุมวางแผนโครงการสโมสรลูกเรือไทย

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนเมษายน  2014

www.facebook.com/socialbk

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

 

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8