ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทร.0-2681-3846   โทรสาร 0-2681-3849

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.