กิจกรรมเยี่ยมเรือเดือนพฤษภาคม 2567

15 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 33A เลขที่ 33C ถ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ และท่าเรือหมายเลข 23D หมายเลข 21B พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดังนี้

เรือ M/V AMAGI (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 21 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย

เรือ M/V LAKE NOVA (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คน เป็นชาวเกาหลี 5 คนและอินโดนีเซีย 15 คน

เรือ M/V FONG KUO 818 (เรือสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 24 คน เป็นชาวเมียนมาร์ 22 คน และชาวฟิลิปปินส์ 2 คน

เรือ M/V BROTHER 06 (เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป) มีลูกเรือชาวเวียดนาม 12 คน

ลูกเรือทั้งหมดมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

16 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ได้พบเรือชื่อ M/V ESPOIR SEVEN (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป) ขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาล มีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ 18 คน  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี  กัปตันและลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

21 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 23D พระประแดง  พบเรือ M/V SHIN HO CHUN 101 (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 24 คน ประกอบด้วย ชาวจีน 4 คน พม่า 9 คน ฟิลิปปินส์ 5 คน ไทย 4 คน และอินโดนีเซีย 2 คน  และ เรือ M/V RYOMA (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 19 คน จากชาวเกาหลี 3 คน และอินโดนีเซีย 16 คน
ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี  ทุกคนยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

 

23 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์และคุณสวรรยา  มานิตยกุล เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ท่าเทียบเรือหมายเลข 23D พระประแดง พบลูกเรือชาวไทย เมียนมาร์ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี

 

 

28 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่โกดัง 5-6 พบลูกเรือทั้งหมด 36 คน เป็นชาวจีน เวียดนาม และเมียนมาร์   ลูกเรือมีสภาพการทำงานและได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน

 

30 พฤษภาคม 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 23 พระประแดง พบลูกเรือชาวเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และเกาหลี  กัปตันและลูกเรือทุกคนมีความสุขมีสภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev