14 พฤษภาคม 2024 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 3/2024 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร มีหัวข้อการประชุมดังนี้

- รายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ทำตามแต่ละเขต

- ติดตามโครงการเงินจิตอาสาออมวันละบาท ไตรมาสที่2

- ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงตามแต่ละวัดในแต่ละเขต เพื่อส่งมอบให้กับระดับชาติ

- ประเมินผลที่ได้ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติที่ผ่านมา

- ติดตามการเตรียมงานและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงานชุมนุม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2024 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

- ประชาสัมพันธ์งานที่จะทำของแต่ละเขต

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev