ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขตต่างๆ 

เดือนพฤษภาคม 2567

 

2 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ณ วัดราชินีแห่งสันติิสุข 101 มีหัวข้อการประชุมดังนี้

- ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ทำตามแต่ละวัด

- ติดตามโครงการออมเงินวันละบาท

- สรุปและประเมินผลงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ

 

8 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ครั้งที่ 2/2024 ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ปากลัด) มีหัวข้อการประชุมดังนี้

1.ติดตามรายชื่อผู้สูงอายุตัวอย่างที่จะรับใบเชิดชูเกียรติ วัดหลุยส์?มารีย์และลูกกตัญญู

2.ติดตามกิจกรรมที่ทำของแต่ละวัด

3.สรุปโครงการและจัดทำงบประมาณใหม่ ปี 2024

4.ติดตามและขอให้แต่ละวัด ส่งมอบเงินจิตอาสาไตรมาส 2

5.ประเมินงานชุมนุมระดับชาติครั้งที่ 16 /2024 วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยภาพรวมงานออกมาดี

6.กรรมการทุกวัดในเขต 3 พร้อมให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามในงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑล ในวันที่ 20 ก.ค.24

7.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีที่รับใบเชิดชูเกียรติแจ้งมาแล้ว 2 วัด อีก 5 วัดส่งมอบรายชื่อในวันที่ 31 พ.ค.2024

 

28 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ครั้งที่ 3/2024 ณ ห้องประชุมเล็ก ร.ร.ราษฎร์บำรุงศิลป์ มีหัวข้อในการประชุมดังนี้

- สรุปเงินจิตอาสาฯ ไตรมาส 2,3 (ปี 2567)

- สรุปงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ ปี 2024 ศ.26-ส.27 เม.ย.67 ที่ จ.บุรีรัมย์

- งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ปี 2024 วันที่ 20 กรกฎาคม 67 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

- ติดตามรายชื่อ

• ผู้สูงอายุตัวอย่าง

• ลูกกตัญญูต่อบุพการี

• ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงเขต 6

• ผู้สูงอายุที่อายุครบ 80 ปี เขต 6 (ปี 2024)

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev