22 พฤษภาคม 2567 คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน และทีมงานสภาภิบาล นำคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและสำรวจสภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัยของคุณลุงสมชายซึ่งเป็นผู้สูงอายุยากไร้และป่วยติดเตียง โดยปัจจุบันคุณลุงอาศัยอยู่กับญาติ

คุณพ่อสราวุธได้หารือกับคุณพ่อพงศ์เทพ โดยเบื้องต้นจะให้ความช่วยเหลือโดยการสร้างที่พักอาศัยให้คุณลุงได้อยู่สะดวกสบายมากขึ้น  ซึ่งคุณชาญวิทย์จะดำเนินการประสานงานกับทางโคเออร์รีไซเคิล เพื่อจะได้นำช่างลงไปดูพื้นที่และประเมินเรื่องงบประมาณพร้อมทั้งคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านต่อไป

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev