5 มิ.ย. 67 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ลงเยี่ยมโรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ เพื่อตรวจประเมินโรงเรียน ในโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ปีที่ 2

นำการลงเยี่ยม โดย คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ (ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ), คุณครู ปรียารัตน์ ศรจันทร์ (กรรมการจากโรงเรียนกุหลาบวิทยา), คุณครู กัญณัฐฐ์ เอื้อภราดร (กรรมการจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์), นาย อาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการประกวด), นาย บุญลือ ราชกิจ (ทีมงานโครงการประกวดฯ), นางสาว พัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์ (ทีมงานโครงการประกวดฯ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์ (ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต), ซิสเตอร์ วิชชุดา วิจิตรวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน), คณะครู, ตัวแทนนักเรียน

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev