6 มิิถุนายน 2567 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา นำตัวแทนจากเครือข่ายบางบอน 6 ชุมชนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน  พร้อมด้วยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ อีก 3 คน ไปศึกษาดูงานและฝึกอาชีพที่ชุมชนวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร อยุธยา

โดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจกับตัวแทนเครือข่ายบางบอนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการฝึกอาชีพในวันนี้ วิทยากรจากชุมชนวัดพระคริสต์ประจักษ์ เกาะใหญ่ คือ คุณครูนิ่มนวลได้สอนการทำขนมทองม้วนสด/ทองพับ/ทองม้วนกรอบ และคุณวรัญญา ได้สอนวิธีการเพาะต้นทานตะวันอ่อน

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev