23 พฤษภาคม 2567 คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์, คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และคุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว จากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าพบเพื่อหารือกับคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม เรื่องการเข้าปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ของทั้ง 2 วัด  โดยหลังการสำรวจพื้นที่วัดนักบุญอันเดร ทางฝ่ายสังคมฯ จะไปจัดทำรายละเอียดแผนการบริหารจัดการและนำเสนอกับคุณพ่อศุภศิลป์อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นคุณพ่อศุภศิลป์ได้นำทีมงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ไปพบและพูดคุยกับคุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์ ผู้รับผิดชอบและพักที่วัดนักบุุญมัทธิว ทุ่งลูกนก หลังการพูดคุยทั้งหมดได้ไปเดินสำรวจพื้นที่รอบๆ วัด โดยมีคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ ไปร่วมสำรวจด้วย สำหรับพื้นที่วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก  ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ จะประสานกับทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และสมาชิกกลุ่มเกษตร ต.หนองงูเหลือม ให้เข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่ โดยอาจจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในอนาคตต่อไป

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev