21 พฤษภาคม 2567 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมวาระพิเศษกับแกนนำเครือข่ายบางบอน ที่ชุมชนคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยได้ประชุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. 6 มิ.ย.67 จะนำตัวแทนชุมชนๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 12 คนไปฝึกอาชีพทำทองม้วนและเพาะต้นอ่อนพืชที่เกาะใหญ่ จ.อยุธยา จะมีการประเมินเมื่อกลับจากการฝึกด้วย โดยเลขาเครือข่ายจะนำเสนอแผนหลังจากสมาชิกเริ่มดำเนินกิจกรรมนี้ เช่น ร้านค้าที่จะฝากขาย, การเปิดเพจเครือข่ายเพื่อขายสินค้าและการออกร้านตามงานต่างๆ
  2. 21 มิ.ย.67 จะมีการอบรมคณะทำงานกลุ่มออมทรัพย์เรื่องการคำนวณปันผลและการทำบัญชีรายรับ-จ่าย โดยได้ประสานกับคุณอรณิชา บุระตะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ซึ่งดูแลกลุ่มเครดิต พี เอส ที พัฒนา ไปเป็นวิทยากรในการอบรม
  3. การระดมทุน ซึ่งเวลานี้เครือข่ายมีสิ่งของที่พร้อมจะบริจาคจำนวนหนึ่งแล้ว จึงได้เสนอจะประสานกับโคเออร์รีไซเคิลให้เข้าไปรับสิ่งของ ในส่วนของสำหรับบริโภค เครือข่ายจะรวมรวมอีกครั้งในช่วงคริสต์มาสเพื่อจัดทำเป็นของขวัญให้กับผู้ยากไร้

หลังการประชุม ได้ลงไปเยี่ยมแปลงในโครงการหน้าบ้านน่ามอง ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่ได้เสนอให้ชุมชนเปลี่ยนจากไม้ดอกเป็นผักสวนครัว ทางเครือข่ายมีความภาคภูมิใจเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน(ลดการซื้อวัตถุดิบในการทำอาหาร) โดยเครือข่ายมี 6 ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมนี้ และสำนักงานเขตบางบอนจะนำไปกิจกรรมนำร่องให้กับชุมชนอื่นๆ และในเดือนหน้าผู้นำเครือข่ายจะลงไปเยี่ยมทุกชุมชนที่ทำโครงการ โดยจะหมุนเวียนเยี่ยมให้ครบทุกชุมชนและจะประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนี

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev