12 กันยายน 2566 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2023  ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

เรื่องเพื่อทราบและติดตาม

- การดำเนินงานตามแผนงานของผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- การดำเนินงานตามแผนของผู้สูงอายุแต่ละเขต (ส่งรายงาน)

- เงินจิตอาสาไตรมาส 3 (ส่งเงินกรกฎาคม-กันยายน 2023)

- ประเมินผลงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (22 กรกฎาคม 2023)

- โครงการจาริกแสวงบุญฯสังฆมณฑลนครราชสีมา (6-7 ตุลาคม 2023)

 

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ติดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 80 ปี

- การเตรียมงานสัมมนาฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการฯ (17-19 ตุลาคม 2023)

- การปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ และทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงให้เป็นปัจจุบัน

- การจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก

 

เรื่องอื่นๆ

- โครงการสร้างขวัญและกำลังใจกรรมการฯ ปัจจุบันและอดีตกรรมการ(ของขวัญวันเกิดและของเยี่ยมยามเจ็บป่วย)

- การประชาสัมพันธ์งานของแต่ละเขต (ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน 2023)

- หารือเรื่องการแสดงมุทิตาจิตของคณะกรรมการฯ ต่อพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู