13 พฤษภาคม 2567 ศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นทั้ง 3 ศูนย์ เปิดเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 1/2567  มีผู้ปกครองพาเด็กมาสมัครเรียนใหม่เป็นจำนวนมาก ต้องให้เขียนใบสมัครไว้ก่อนและจึงจะแจ้งผลให้ภายในวันที 17 พ.ค.67

ปีการศึกษา 1/2567 ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  มีนักเรียน 230 คน
                           ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม  มีนักเรียน 200 คน
                           ศูนย์คาทอลิกนักบุญมาริสต์ มีนักเรียน  160 คน
                           รวม 3 ศูนย์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 580 คน

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev