กิจกรรมเยี่ยมเรือเดือนมิถุนายน 2567

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

4 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมที่ท่าเรือพระประแดง ได้พบเรือชื่อ M/V HUA FU 207 (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 24 คน ประกอบด้วย ชาวจีน 3 คน พม่า 18 คน และชาวฟิลิปปินส์ 3 คน ลูกเรือมีความสุข  กัปตันและลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

6 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ท่าเทียบเรือหมายเลข 33 และพระสมุทรเจดีย์ พบลูกเรือสัญชาติเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน  ลูกเรือมีความสุข มีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ดี  กัปตันและลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

10 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือหมายเลข 23C,21B พระประแดง พบลูกเรือสัญชาติเมียนมาร์ เกาหลี อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ลูกเรือมีความสุขและยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา และได้ให้กำลังใจลูกเรือ SOHOH ที่ถูกไฟไหม้ในห้องเครื่องเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ทุกคนปลอดภัยดี   

 

11 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 23B พระประแดง  เรือชื่อ M/V FONG KUO No.819 (เรือสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 24 คน สัญชาติเมียนมาร์ 20 คน และฟิลิปปินส์ 4 คน  ลูกเรือมีความสุขดีและยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

13 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ณ ท่าเทียบเรือหมายเลข 27A ถ.ราษฎร์บูรณะ เรือชื่อ M/V SEIN PRINCESS (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คน อินโดนีเซีย 15 คน เกาหลี 3 คน และชาวฟิลิปปินส์ 2 คน  ลูกเรือมีความสุขดี  เราได้นำแผ่นพับและบทสวดภาวนาไปให้  ลูกเรือต้อนรับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 

18 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือ No.23C - No.23B พระประแดง, M/V LIAOYU REEFER 1 (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 23 คน ชาวจีน 18 คน และอินโดนีเซีย 5 คน กัปตันสนใจแผ่นพับที่เราแจก  จึงขอถ่ายรูปร่วมกัน, เรือ M/V HIKARI 1 (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ 20 คน  ลูกเรือทั้งหมดมีความสุขยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

20 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือ No.23D พระประแดง, เรือชื่อM/V HARU (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 23 คน ชาวจีน 9 คน อินโดนีเซีย 6 คน ชาวฟิลิปปินส์ 6 คน และเมียนมาร์ 2 คน  ลูกเรือมีความสุข  และยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

25 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือ No.23D , No21A พระประแดง, พบเรือชื่อ M/V KATAH (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 19 คน เกาหลี 5 คน และอินโดนีเซีย 14 คน  และเรือ M/V SEIN PHOENIX (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 21 คน เกาหลี 3 คน อินโดนีเซีย 16 คน และชาวฟิลิปปินส์ 2 คน  เจ้าหน้าทีประจำเรือมีความสุขดีและยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา  

ขอบคุณ ลูกเรือทำงานเพื่อขนส่งสิ่งของ อาหาร และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้คนทั่วโลก  สุขสันต์วันแห่งชาวเรือ (25/6/2567)

 

27 มิถุนายน 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมร่วมกับทีมงานจาก Mission of Seafarers ณ ท่าเทียบเรือหมายเลข 27A ถ.ราษฎร์บูรณะ M/V CHERRY STAR (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คน จากอินโดนีเซีย 16 คน, เมียนมาร์ 1 คน, เกาหลี 3 คน  พวกเขามีความสุขดี และยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev