กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง

ของสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

 

20 มิถุนายน 2567 คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกฯ  และ คุณสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ อุปนายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก ร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย และซิสเตอร์, คุณพ่อ พร้อมสัตบุรุษจากสังฆมณฑลจันทบุรี เข้าฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเตรียมปลดปล่อยทัณฑสถานหญิงชลบุรี พร้อมสรุปแนวทางในการทำกิจกรรมอื่นๆในอนาคต  อาชีพที่สอนในครั้งนี้คือ ผัดไท และข้าวเหนียวหมูปิ้ง

 

25 มิถุนายน 2024 คณะกรรมการสมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมสอนจัดดอกไม้สากล หัวข้อ“การจัดดอกไม้ทรงกลม” ให้กับผู้ต้องขังหญิงจำนวน 21 คน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ ณ เรือนจำกลางนครปฐม

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev