17 มิถุนายน 2567 สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โดย คุณวราภรณ์ สุรังษี เหรัญญิกสมาคมฯ และ รองประธานศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์ หาแนวทางแก้ปัญหาและแก้ไขอุปสรรคในการทำงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และแนวทางเป้าหมายพัฒนาการทำงานของกรรมการสงเคราะห์  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev