กิจกรรมเด็กและเยาวชนเดือนมิถุนายน 2567

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

1 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก
มีการจัดกิจกรรม เล่นกีฬา ฝึกทักษะการระบายสีกับเด็กและเยาวชนตามสถานที่ในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่คลองเตย

 

1 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก
มีการจัดกิจกรรมสอน
ภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนากับครูต่างชาติ และร่วมพิธีมิสซากับเยาวชนชุมชนคลองเตย

 

9 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ สอนเรื่องความรัก หลังกิจกรรมร่วมมิสซากัน

 

11-12  มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษนักเรียนที่โรงเรียนวัดสะพานและโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 

15 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก
มีการเล่นกีฬา ฝึกทักษะการระบายสี กับเด็กและเยาวชนตามสถานที่ในชุมชนเขตคลองเตย

 

16 มิ.ย.67 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

18-19  มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษนักเรียนที่โรงเรียนวัดสะพานและโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 

22 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก มีการเล่นกีฬา ฝึกทักษะการระบายสี กับเด็กและเยาวชนตามสถานที่ในชุมชนต่างๆ เขตคลองเตย

 

22 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรักมีการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนากับครูต่างชาติ และร่วมมิสซากับเยาวชนชุมชนเขตคลองเตย

 

24 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนทุนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 

25-26  มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษนักเรียนที่โรงเรียนวัดสะพานและโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 

27 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ชุมชนหัวโค้งเล่น มีการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ

 

27 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก
มีการเล่นกีฬา ฝึกทักษะการระบายสี กับเด็กและเยาวชนตามสถานที่ในชุมชนต่างๆ เขตคลองเตย

 

27 มิถุนายน 2567 พระสงฆ์คณะซาเวเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ,อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมส่งต่อความรัก มีการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนากับครูต่างชาติ และร่วมมิสซากับเยาวชนชุมชนคลองเตย

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev