สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ได้หารือร่วมกับคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะสร้างที่พักอาศัยให้กับคุณลุงสมชาย ผู้สูงอายุยากไร้และป่วยติดเตียงในพื้นที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

 

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ได้ประสานงานกับโคเออร์รีไซเคิล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงช่างและกำลังคนมาช่วยดำเนินการสร้างบ้าน   โดยมีสภาภิบาลและสัตบุรุษวัดนักบุญอันนามาช่วยดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่ม

 

และในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 "บ้านพระพร" ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบร้อย  โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาส, คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และสัตบุรุษ จากวัดนักบุญอันนา ท่าจีน มาร่วมในพิธีเสกบ้านและส่งมอบให้กับคุณลุงสมชาย   

บ้านหลังนี้เกิดขึ้นจากน้ำใจดีของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้าง  เพื่อให้คุณลุงสมชายได้พักอาศัยในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรมายังทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในกิจการดีครั้งนี้ด้วยเทอญ

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev