13 มิ.ย. 67 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ลงเยี่ยมโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี เพื่อตรวจประเมินโรงเรียน ในโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ปีที่ 2

นำการลงเยี่ยม โดย อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ (กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), อาจารย์นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ (กรรมการจากโรงเรียนยอแซฟอยุธยา), นาย อาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการประกวด), นาย บุญลือ ราชกิจ (ทีมงานโครงการประกวดฯ), นางสาว พัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์ (ทีมงานโครงการประกวดฯ) และนางสาว อรณิชา บุระตะ (ทีมงานโครงการประกวดฯ)

ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีจาก ซิสเตอร์ ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย (อธิการ/ผู้จัดการโรงเรียน), ซิสเตอร์ ทัศนะ ทิพย์สนิท (ผู้อำนวยการโรงเรียน), ตัวแทนคุณครู จำนวน 9 ท่าน, คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน จำนวน 9 คน ที่พาเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev