11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ลงเยี่ยมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เพื่อตรวจประเมินโรงเรียน ในโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ปีที่ 2

นำการลงเยี่ยม โดย คุณพ่อ สราวุธ อมรดิษฐ์ (ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ), นาย อาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการประกวด), นาย บุญลือ ราชกิจ (ทีมงานโครงการประกวดฯ), นางสาว พัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์ (ทีมงานโครงการประกวดฯ) และนาย ชาญวิทย์ โพธิ์ขาว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ)

ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่าย และครู จำนวน 11 ท่าน, คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน จำนวน 6คน ที่พาเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน และมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 2 ท่าน มาเข้าร่วมการประชุมด้วย

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev