13 มิถุนายน 2567 คุณครูพิทักษ์ รักษ์แซ่ นำตัวแทนเด็กนักเรียนศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรสาคร (สกร.) เพื่อระลึกพระคุณของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยา โอกาสนี้เด็กหญิงชมพู่ เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีมาก

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev