แผนกเดินทางทะเลกรุงเทพฯ เยี่ยมเรือเดือนกันยายน 2566

6 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเกาหลี, เมียนมาร์และอินโดนีเซียจำนวน 20 คนบนเรือ M/V SOHOH (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น)  และลูกเรือชาวเมียนมาร์ 24 คนบนเรือM/V FONG KUO No.818  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

7 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือ 12 คนบนเรือสินค้าทั่วไป “โฮเตย์” (ผลิตภัณฑ์ป่นป่น) ลูกเรือ 12 คน   ลูกเรือดีใจที่เราไปเยี่ยมและยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

12 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเกาหลีและอินโดนีเซียจำนวน 19 คน บนเรือ M/V CHERRYSTAR (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) และลูกเรือชาวจีนและฟิลิปปินส์จำนวน 25 คนบนเรือ M/V SHIN HO CHUN No.102 (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น)  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

13 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวไต้หวัน, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 20 คน บนเรือ M/V DA YANG BAI LI (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป)  และลูกเรือชาวจีนจำนวน 20 คนบนเรือ M/V DA YANG BAI LI (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป) ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเวียดนาม จำนวน 20 คน บนเรือ M/V TTC HAI PHONG General Cargo Ship (ผลิตภัณฑ์กากปาล์ม) และลูกเรือชาวฟิลิปปินส์จำนวน 20 คนบนเรือ M/V DERYOUNG ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย จำนวน 21 คน บนเรือ M/V KAI DE (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น)  และลูกเรือชาวอินโดนีเซีย มีปัญหาเล็กน้อยในบางครั้งอาหารที่มีเนื้อหมูซึ่งเขาไม่กิน

 

 

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev