7 กันยายน 2564 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกิจกรรม "โครงการศาสนสัมพันธ์ สะพานบุญสร้างรัก กำลัง 2" กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ไปเยี่ยมเยียนวัดเทพธิดารามวรวิหาร  โดยได้รับการต้อนรับจากท่านพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร /ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทร เป็นการเยี่ยมเยือนในครั้งที่ 2

ซึ่งท่านพระวิสุทธิวราภรณ์ ได้นำเยี่ยมชมศาสนสถานหลวงพ่อหยกขาวในพระอุโบสถและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ กิจกรรมครั้งนี้ได้ของไปถวายดังนี้

 • น้ำดื่ม 20 แพ็ค จำนวน 240 ขวด
 • คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด
 • กิมจิ 20 ถ้วย,ตะกร้าใหญ่ 2 ใบ
 • กระดาษทิศชู่ 10 อัน,หมวกเวียดนาม 1 ใบ
 • ร่ม 4 อัน
 • แก้วทรงสูง 3 ใบ
 • ขวดแก้วสำหรับกรวดน้ำ 1 ใบ

การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจภิกษุ สามเณร และนำคอมพิวเตอร์ไปให้เพื่อใช้ในการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤติโควิดด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงรวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์ทางศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

#สนับสนุนโดย : เจ้าหน้าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, คุณกิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารี, คุณเอกกมล จรัลชวนเพท, คุณสมใจ ชลิตังกูร,

 

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คำสอนด้านสังคมฯ
 2. come and see
 3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
 4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
 5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 4

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev