12 กันยายน 2566 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2023  ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

เรื่องเพื่อทราบและติดตาม

- การดำเนินงานตามแผนงานของผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- การดำเนินงานตามแผนของผู้สูงอายุแต่ละเขต (ส่งรายงาน)

- เงินจิตอาสาไตรมาส 3 (ส่งเงินกรกฎาคม-กันยายน 2023)

- ประเมินผลงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (22 กรกฎาคม 2023)

- โครงการจาริกแสวงบุญฯสังฆมณฑลนครราชสีมา (6-7 ตุลาคม 2023)

 

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ติดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 80 ปี

- การเตรียมงานสัมมนาฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการฯ (17-19 ตุลาคม 2023)

- การปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ และทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงให้เป็นปัจจุบัน

- การจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก

 

เรื่องอื่นๆ

- โครงการสร้างขวัญและกำลังใจกรรมการฯ ปัจจุบันและอดีตกรรมการ(ของขวัญวันเกิดและของเยี่ยมยามเจ็บป่วย)

- การประชาสัมพันธ์งานของแต่ละเขต (ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน 2023)

- หารือเรื่องการแสดงมุทิตาจิตของคณะกรรมการฯ ต่อพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev