2 กันยายน 2566 คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 จัดฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีการบรรยายดังต่อไปนี้

- หัวข้อ "ผู้สูงวัยอยู่อย่างไรกับลูกหลานให้มีความสุข"  วิทยากรโดย คุณพ่อบัญชา ศรีประมง

- หัวข้อ "การก้าวเดินไปด้วยกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"  โดย  มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้จัดการสักการสถานฯ 

 

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev