2 กันยายน 2566 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 4 ครั้งที่ 5/2023 ณ วัดพระวิสุทธิวงค์ ลำไทร  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำตามแต่ละวัด

- ติดตามโครงการออมเงินวันละบาท ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2023

- แจ้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแต่ละวัดสำรวจจำนวนผู้สูงอายุที่จะเข้ารวมงานชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2023 ณ วัดพระวิสุทธิวงค์ ลำไทร

- แจ้งจำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมโครงการแสวงบุญผู้สูงอายุ เขต 4 จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2023 ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี และ วัดพระนามกรเยซู จ.สิงห์บุรี

- ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจ คณะกรรมการผู้สูงอายุ ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2023 ณ เรน่ารีสอร์จ เขาใหญ่

- ประเมินการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่ผ่านมา

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev