แผนกเดินทางทะเลกรุงเทพฯ เยี่ยมเรือเดือนกันยายน 2566

6 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเกาหลี, เมียนมาร์และอินโดนีเซียจำนวน 20 คนบนเรือ M/V SOHOH (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น)  และลูกเรือชาวเมียนมาร์ 24 คนบนเรือM/V FONG KUO No.818  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

7 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือ 12 คนบนเรือสินค้าทั่วไป “โฮเตย์” (ผลิตภัณฑ์ป่นป่น) ลูกเรือ 12 คน   ลูกเรือดีใจที่เราไปเยี่ยมและยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

12 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเกาหลีและอินโดนีเซียจำนวน 19 คน บนเรือ M/V CHERRYSTAR (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) และลูกเรือชาวจีนและฟิลิปปินส์จำนวน 25 คนบนเรือ M/V SHIN HO CHUN No.102 (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น)  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

13 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวไต้หวัน, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 20 คน บนเรือ M/V DA YANG BAI LI (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป)  และลูกเรือชาวจีนจำนวน 20 คนบนเรือ M/V DA YANG BAI LI (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป) ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเวียดนาม จำนวน 20 คน บนเรือ M/V TTC HAI PHONG General Cargo Ship (ผลิตภัณฑ์กากปาล์ม) และลูกเรือชาวฟิลิปปินส์จำนวน 20 คนบนเรือ M/V DERYOUNG ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย จำนวน 21 คน บนเรือ M/V KAI DE (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น)  และลูกเรือชาวอินโดนีเซีย มีปัญหาเล็กน้อยในบางครั้งอาหารที่มีเนื้อหมูซึ่งเขาไม่กิน