4 กันยายน 2566 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลักสูตรทักษะเสริมสวย, เพ้นท์เล็บและทำอาหาร  มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม 29 คน