2 กันยายน 2566 คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 จัดฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีการบรรยายดังต่อไปนี้

- หัวข้อ "ผู้สูงวัยอยู่อย่างไรกับลูกหลานให้มีความสุข"  วิทยากรโดย คุณพ่อบัญชา ศรีประมง

- หัวข้อ "การก้าวเดินไปด้วยกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"  โดย  มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้จัดการสักการสถานฯ