23 กรกฎาคม 2565 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก  ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขต จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2022 หัวข้อ "ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน  ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  โดยมีคุณพ่อวิจิตร  ลิขิตธรรม เป็นประธานในพิธี  ในงานมีการมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่าง,ลูกกตัญญูและใบพรพระสันตะปาปา