กิจกรรมเยี่ยมชุมชนคลองเตยเดือนกรกฎาคม 2565

4-8 กรกฎาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้ลงชุมชนเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจ, นำถุงยังชีพ  และสิ่งของอื่นๆ ไปให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

 

11-15 กรกฎาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้ลงชุมชนเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจ, นำถุงยังชีพ  และสิ่งของอื่นๆ ไปให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

 

18-22 กรกฎาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้ลงชุมชนเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจ, นำถุงยังชีพ  และสิ่งของอื่นๆ ไปให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

 

25-29 กรกฎาคม 2565 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ได้ลงชุมชนเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจ, นำถุงยังชีพ  และสิ่งของอื่นๆ ไปให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ