กิจกรรมถวายมิสซาและอบรมเด็ก

คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาโร พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมถวายมิสซาและอบรมเด็กตามสถานที่ต่างๆ 

24 กรกฎาคม 2565 คณะคุณพ่อและทีมงานได้ไปถวายมิสซาและหลังมิสซา ได้มีการอบรมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ  ที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

29 กรกฎาคม 2565 คณะคุณพ่อและอาสาสมัครจากฝรั่งเศสได้ไปถวายมิสซาและหลังมิสซาได้มีการอบรมจัดกิจกรรมและเล่นกีฬาด้วยกัน   ที่บ้านหทัยการุณย์  ฉะเชิงเทรา

 

31 กรกฎาคม 2565 คณะคุณพ่อและอาสาสมัครจากฝรั่งเศสได้ไปถวายมิสซาและหลังมิสซาได้มีการอบรมจัดกิจกรรมและเล่นกีฬาด้วยกันที่โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน