กิจกรรรมซ้อมมวยไทยเดือนกรกฎาคม 2565

คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาโร พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมซ้อมมวยไทยให้กับเด็กๆ ในชุมชนที่สนใจทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียน  เพื่อที่เด็กๆ จะได้ฝึกความมีวินัย มีความอดทน และมีร่างกายที่แข็งแรง