กิจกรรมส่งต่อความรักเดือนกรกฎาคม 2565 

คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาโร พระสงฆ์คณะซาเวเรียน, ทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆ 

2 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนชุมชนมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นการอ่าน การสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

2 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ  เล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

9 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ  เล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

16 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนชุมชนมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นการอ่าน การสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวัน 

 

16 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

23 กรกฎาคม 2565 14.00-16.00 น. กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนชุมชนมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นการอ่าน การสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

23 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งต่อความรักในชุมชนต่างๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ระบายสี ฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ  เล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

30 กรกฎาคม 2565   กิจกรรมส่งต่อความรักกับเยาวชนชุมชนมาเรียนภาษาอังกฤษ เล่นกิจกรรมกับ อาสาสมัครจากฝรั่งเศษ โดยเน้น การสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวัน