6 กันยายน 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาฯ ชุมชนหนองแขม  ทางอาสาฯ ได้นำข้าวสารและสิ่งของจำเป็นต่างๆ ไปมอบให้ทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง  ที่ชุมชนเพชรเกษม 114 และชุมชนเพชรเกษม 116

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหลายรายในพื้นที่หนองแขมไม่สามารถมีกิจกรรมนอกบ้านได้  จึงประสานกับหลวงพี่บุญเลิศ  วัดไผ่เลี้ยงเพื่อนิมนต์ท่านมาเยี่ยมผู้ยากไร้   โดยอาสาฯ จะไปรับท่านและนำลงไปเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในชุมชนเหล่านี้