15 กรกฎาคม 2565 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม   มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

  1. สมาชิกกลุ่มเกษตร 25 คน
  2. จนท.ฝ่ายสังคม คือ คุณมานพ ผิวเกลี้ยงและคุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว
  3. จนท.กรมวิชาการเกษตร 2 คน
  4. อาจารย์จาก ม.เกษตรกำแพงแสน 2 คน


ประเด็นที่ร่วมพูดคุยคือการนำผลจากการไปร่วมประชุม  เรื่องที่ รพ.เซนต์หลุยส์การจะรับซื้อผลิตผลการเกษตรจากกลุ่ม ต.หนองงูเหลือม ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง

หลังจากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนพูดคุย ระดมความคิดจากสมาชิกกลุ่มเกษตรแล้ว ได้ข้อสรุปคือ  สมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมโครงการนี้ให้ยื่นขอเครื่องหมาย Q จากกรมวิชาการเกษตร โดยทาง อาจารย์จาก ม.เกษตรจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานช่วยชาวบ้าน และ นัดทาง จนท.กรมวิชาการฯ อาจารย์ม.เกษตร และสมาชิก มากรอกแบบฟอร์ม และเรียนรู้ในการยื่นขอใบ Q ในวันที่21 ก.ค นี้ และจะได้ทราบถึงจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับรายละเอียดในการ ขอใบ Q และจำนวนพืชที่ขออนุญาติ หลังจากผ่านการตรวจพื้นที่จากกรมวิชาการฯแล้วจะได้รายละเอียดและสามารถทำแผนจัดส่ง รพ.เซนต์ได้ ว่าในพื้นที่ มีผลผลิตอะไรบ้าง