1 มิถุนายน 2565 ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับเด็กใหม่อีกจำนวน 60 คน รวมเป็น 180 คน  เด็กที่เข้าเรียนที่นี่ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว  เนื่องจากทางศูนย์ฯ ได้ประสานกับโรงพยาบาลสมุทรสาครให้เด็กได้รับวัคซีนก่อนมาเรียนที่ศูนย์

 

 

6 มิถุนายน 2565 ศูนย์คาทอลิกนักบุญมาริสต์ฯ เปิดเรียนภาค 1/2565 

 

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev